Pierwszy kwartał 2016 roku był dla polskiej branży oponiarskiej bardzo dobrym okresem. Wzrosty zanotowano zarówno w kategorii opon do samochodów osobowych, ciężarowych i motocykli. – Odnotowaliśmy największe wzrosty sprzedaży opon w Polsce od lat – mówi Piotr Sarnecki, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego.

Opon do samochodów osobowych w pierwszym kwartale br. sprzedało się o 7 proc. więcej, niż w tym samym okresie roku ubiegłego, opon ciężarowych sprzedano o 11 proc. więcej, a rekordowy, 24 proc. wzrost sprzedaży odnotowano w kategorii opon motocyklowych.

Zwiększona sprzedaż opon osobowych to efekt przedsezonowej odbudowy zapasów przez dystrybutorów, którzy w roku 2015 znacząco je redukowali. Warto też zwrócić uwagę na bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży opon w najwyższych segmentach rynku (Performance i SUV) – wskazuje Jacek Pryczek, Prezes Zarządu PZPO. – Od co najmniej paru lat obserwujemy wzrost sprzedaży pojazdów wyposażanych przez producentów w opony o średnicach 17 cali i większych. W związku z tym rynek wymiany tych właśnie produktów rośnie, a trend ten powinien utrzymywać się w kolejnych latach – dodaje Jacek Pryczek.
Jedyny, ale 29 proc. spadek dotyczył opon rolniczych. – Opony rolnicze to bardzo specyficzna kategoria – z jednej strony bardzo sezonowa, a z drugiej o dłuższym czasie użytkowania produktu. Wpływ na to ma także wzrost zadłużenia gospodarstw rolnych co odbiło się na płynności finansowej tego sektora tłumaczy Piotr Sarnecki.

Warto zwrócić uwagę na znaczny, 11 proc. wzrost sprzedaży opon do samochodów ciężarowych. – Przyczyn wzrostu sprzedaży w tym segmencie należy upatrywać w stosunkowo dobrej kondycji gospodarek państw Unii Europejskiej, istotnej wymianie towarowej pomiędzy rynkami i związanej z tym aktywności flot transportowych. Warto zauważyć, że dużą siłą na tym rynku są polskie floty, obsługujące olbrzymi tonaż przewozów międzynarodowych w Europie Zachodniej – konkluduje Jacek Pryczek.
Sytuacja branży oponiarskiej z perspektywy całej Europy również daje powody do optymizmu. Na całym kontynencie, w porównaniu z wynikami pierwszego kwartału 2015 roku, odnotowano 3 proc. wzrost sprzedaży opon do samochodów osobowych, 5 proc. wzrost sprzedaży opon ciężarowych i 4 proc. wzrost w kategorii opon motocyklowych. Spadek – podobnie jak w Polsce – zanotowano tylko w przypadku opon rolniczych i wyniósł on 7 proc.