Reprezentanci Obszaru Sprzedaży Tworzyw Sztucznych ANWIL-u wzięli udział w spotkaniu branżowym Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (TEPPFA).

Uczestnicy tegorocznej konferencji, która odbyła się w dniach 4-5.04.2016 r. w Brukseli, dyskutowali przede wszystkim na temat globalnych szans i wyzwań, z jakimi producenci systemów rurowych z tworzyw sztucznych będą w najbliższym czasie musieli się zmierzyć oraz zagadnień prawnych w ustawodawstwie unijnymi, związanych z ich działalnością. Nie zabrakło również miejsca na podsumowania działalności i osiągnięć 25-lecia TEPPFA.

W agendzie spotkania zarezerwowano także czas na debaty poświęcone kwestiom zrównoważonego rozwoju ze szczególnym naciskiem na zagadnienia środowiskowe. Jednym z zadań statutowych organizacji jest bowiem propagowanie wiedzy o zaletach wykorzystywania tworzyw sztucznych właśnie przez pryzmat troski o środowisko naturalne. Badania przeprowadzone m.in. przez niezależny Flamandzki Instytut ds. Badań Technologicznych VITO udowadniają bowiem, że systemy rurowe z tworzyw sztucznych pozostawiają ślad ekologiczny średnio o dwie trzecie mniejszy niż systemy rurowe wykonane z materiałów takich, jak: beton, miedź, czy żeliwo ciągliwe. Niestety świadomość tego faktu jest nadal bardzo ograniczona.

Organizowane przez TEPPFA wydarzenie było doskonałą okazją do dyskusji i wymiany myśli na tematy istotne dla producentów rur i kształtek z tworzyw sztucznych, ale także umożliwiło odświeżenie bądź nawiązanie nowych kontaktów biznesowych pomiędzy jego uczestnikami.

TEPPFA obchodzi w tym roku 25-lecie powstania, dlatego też tegoroczna edycja spotkania w stolicy Belgii cieszyła się dużą frekwencją, a na dodatek miała wyjątkowo uroczystą oprawę.