Trend Micro Incorporated, światowy lider w dziedzinie zabezpieczeń, stwierdził, że organizacje sektora ochrony zdrowia na całym świecie (Healthcare Organizations HCOs) przyspieszyły migrację do chmury i zwiększyły związane z nią wydatki, ale wiele z nich prawdopodobnie przecenia swoje możliwości w zakresie ochrony środowisk chmurowych.

Na zlecenie Trend Micro firma Sapio Research przeprowadziła badania wśród ponad 2500 osób, które podejmują decyzje dotyczące technologii informatycznych w przedsiębiorstwach, z 28 krajów i różnych sektorów gospodarki, w tym ochrony zdrowia. Z badania tego wynika, że w tym ostatnim sektorze 88% organizacji przyspieszyło migrację do chmury z powodu pandemii. Trzy główne przyczyny tej decyzji to praca zdalna, cięcia kosztów i większa elastyczność technologii informatycznych.

Szybka migracja do chmury może jednak narazić firmy na większe ryzyko cyberataków. Oto cztery najważniejsze wyzwania, którym musiały stawić czoła organizacje ochrony zdrowia podczas przenoszenia się do środowisk chmurowych:

Niedobór wykwalifikowanych pracowników. 43% respondentów stwierdziło, że niedobór pracowników mających odpowiednie kwalifikacje jest trwałą barierą, która utrudnia migrację do chmurowych rozwiązań zabezpieczających.

Bieżące operacje. Wśród wyzwań związanych z ochroną obciążeń w chmurze wymieniano tworzenie i stosowanie reguł (34%), instalację poprawek i zarządzanie podatnościami (32%) oraz błędy w konfiguracji (32%).

Wzrost kosztów. Po migracji 43% ankietowanych zwiększyło nakłady inwestycyjne i płatności za usługi zlecane na zewnątrz, natomiast 39% przeznacza więcej na koszty operacyjne i szkolenia.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Tylko 40% respondentów jest pewnych, że prawidłowo wykonuje swoje zadania w ramach modelu współodpowiedzialności za bezpieczeństwo.

Choć migracja do chmury nie jest prosta, można ją ułatwić i usprawnić, używając odpowiednich narzędzi zabezpieczających.

Bezpieczeństwo nie jest odrębną funkcją, lecz jednym z aspektów budowania większej całości. Mechanizmy zabezpieczeń pomagają zespołom w efektywniejszym budowaniu systemów w chmurze powiedział Mark Nunnikhoven, wiceprezes ds. badań środowisk chmurowych w firmie Trend Micro. Bezpieczeństwo może wspomagać tworzenie systemów w chmurze. Kluczowe znaczenie ma stosowanie właściwych narzędzi i znajomość używanych platform.

Sektor ochrony zdrowia znajduje się na pierwszej linii walki z pandemią COVID-19, a transformacja cyfrowa może korzystnie wpłynąć zarówno na jego produktywność, jak i na opiekę nad pacjentami w tym krytycznym okresie. Trzeba jednak pamiętać, że rozszerzona infrastruktura cyfrowa zwiększa obszar narażony na ataki.

Odpowiednie rozwiązania gotowe do pracy w chmurze sprawią, że organizacje ochrony zdrowia będą mogły osiągać maksymalne korzyści z przetwarzania w chmurze bez narażania newralgicznych systemów lub danych pacjentów na ryzyko. Takie narzędzia wykrywają również błędy w konfiguracji, automatyzują instalowanie poprawek i zarządzanie regułami oraz umożliwiają integrowanie zabezpieczeń w środowiskach DevOpS, zarówno chmurowych, jak i lokalnych.