Wystartowała II edycja konkursu „Modelowanie Rynku Energii”, którego celem jest popularyzacja tematyki funkcjonowania rynku energii. Studenci kierunków ekonomicznych, ekonometrycznych oraz związanych z energetyką, przez kilka najbliższych miesięcy będą rywalizować o Nagrodę Prezesa Enei. Dla najlepszej drużyny czeka 10 tys. zł, a łączna pula wygranych to 18 tys. zł.

Enea po raz drugi szuka ambitnych studentów z całej Polski, a głównym celem studenckiej rywalizacji jest popularyzacja tematyki funkcjonowania rynku energii. Organizatorzy chcą zapoznać studentów ze specyfiką branży energetycznej w Polsce i ze skomplikowanymi mechanizmami, które kształtują dynamicznie zmieniający się rynek energii.
– Cieszę się, że po raz kolejny wspólnie z polskimi uczelniami mamy możliwość budowania polskiego potencjału intelektualnego, który w niedalekiej przyszłości będzie kształtował polską gospodarkę. Współpraca uczelni z przedsiębiorstwami przynosi korzyści obydwu stronom. Inspiruje pomysły, które mogą być wykorzystane przez naszą firmę i w ten sposób przyczynia się do wzrostu jej konkurencyjności i innowacyjności – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei S.A.
– Zależy nam na tym, by młodzi, zdolni i rozwijający się ludzie mieli szanse zapoznać się z tajnikami rynku energii jeszcze na etapie studiów. W ten sposób, kończąc edukację, są bogatsi o ekspercką wiedzę i mogą związać swoją karierę z naszą Grupą. Udział w konkursie z pewnością korzystnie wpłynie na pozycję jego uczestników na rynku pracy – powiedział Dawid Klimczak, prezes Enei Trading, spółki z Grupy Enea, która czuwa nad merytoryczną stroną konkursu.

Na stronie została właśnie uruchomiona specjalna platforma rejestracyjna dla studentów. Drużyny będą miały do wyboru jedno z dziesięciu zadań z zakresu analityki rynku energii. Kształtowanie popytu w kontekście ustawy i pakietu klimatycznego, modelowanie narzędzi do prognozowania cen, analiza scenariuszowa rozwoju rynku węgla – to tylko część zagadnień, które będą wyzwaniem dla młodych analityków.
Drużyny mają czas na wykonanie zadania i przygotowanie prezentacji do końca stycznia 2017 r. Studenci, którzy przejdą z sukcesem ten etap konkursu zostaną zaproszeni na uroczysty finał zmagań, gdzie ich zadaniem będzie prezentacja prac przed Kapitułą Konkursu, w skład której wejdą zaproszeni profesorowie uczelni wyższych oraz Pracownicy Grupy Enea. Wydarzenie połączone z serią wykładów odbędzie się w lutym 2017 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

W trakcie trwania konkursu uczestnicy będą mogli konsultować się z ekspertami Grupy Enea. Konsultacje odbędą się w formie spotkań oraz tele- i wideokonferencji.
Jak zgodnie zaznaczają organizatorzy, konkurs – poza doskonałą okazją do promowania wiedzy na temat rynku energii – jest także przykładem zacieśniania współpracy między szkolnictwem wyższym i biznesem.
Pierwsza edycja konkursu „Modelowanie rynku energii” udowodniła, że młodzi ludzie są zainteresowani rynkiem energii i chcą wiązać swoją przyszłość zawodową z firmami energetycznymi. Zwycięzcy pierwszej edycji – Magdalena Kłosowska, Dariusz Ratajczyk i Paulina Zięba, reprezentujący Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – zdobyli uznanie nie tylko za poziom i jakość skomplikowanych analiz kształtowania cen energii, ale także za błyskotliwy sposób prezentacji wyników swojej pracy. Teraz czas na kolejnych studentów. Konkurs będzie dla wielu z nich szansą na pierwszy krok do kariery eksperta rynku energii.
Partnerem strategicznym konkursu jest Enea. Nad jego stroną merytoryczną czuwa Enea Trading – spółka z Grupy Enea, która posiada kompetencje w zakresie handlu energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO2, węglem oraz biomasą. Enea Trading pozyskuje dla Grupy Enea energię elektryczną oraz podstawowe paliwa produkcyjne, a także zarządza portfelami Enei, Enei Wytwarzanie i Enei Operator. Opracowuje również strategię działań biznesowych na hurtowym rynku energii, pozostając wciąż aktywna na wielu rynkach branży energetycznej. Dodatkowo pełni rolę Animatora Rynku na Towarowej Giełdzie Energii, jak również aktywnie działa na giełdach EEX oraz EPEX SPOT.