To, jak sprawnie rozpocznie bieg pierwszy zawodnik sportowej sztafety może zadecydować o wyniku całej rywalizacji. Tu liczy każda sekunda. Ta skuteczność i dobry start mają ogromne znaczenie również podczas prac glazurniczych. Od tego, jak się do nich przygotujemy zależy bowiem powodzenie kolejnych etapów wykonawczych i zadowolenie wymagającego inwestora.

Dlaczego grunt to podstawa?

Niezależnie od tego czy prace wykonawcze polegają na renowacji czy wykonaniu nowego projektu glazurniczego, absolutnym priorytetem i pierwszym etapem prac powinno być odpowiednie przygotowanie podłoża. Musi być ono suche, czyste, nośne, nie odkształcające się i pozbawione pęknięć oraz substancji zmniejszających przyczepność, takich jak kurz, olej, wosk, środki antyadhezyjne, wykwity, warstwy spiekane czy pozostałości lakierów i farb. Jeśli warstwa powierzchniowa nie jest wystarczająco zwarta nie zapewni przyczepności dla kolejnych aplikowanych warstw, jak np. masy wyrównujące, uszczelnienia lub kleje. Naprężenia wynikające ze zmieniającej się temperatury czy procesów związanych z wilgotnością, jak pęcznienie i skurcz oraz obciążenia powstające w wyniku odziaływania sił statycznych i dynamicznych mogą powodować pęknięcia w okładzinie i obluzowanie poszczególnych płytek w najsłabszej strefie konstrukcji. Powierzchnie o silnej lub zróżnicowanej chłonności należy wcześniej zagruntować, co zlikwiduje pylenie, zredukuje lub zniweluje zróżnicowaną chłonność podłoża oraz wzmocni jego powierzchnię. Do tego celu najlepiej użyć środków gruntujących, np. Sopro GP 263.

Lider glazurniczej sztafety

Gwarantem dobrze przygotowanego podłoża jest zarówno ocena jego kondycji, jak i użycie wysokiej jakości chemii budowlanej. Grunt głęboko penetrujący Sopro GP 263 przeznaczony jest do podłoży o dużej i zróżnicowanej chłonności, takich jak beton chłonny i porowaty, tynk cementowy i cementowo-wapienny, spoiwo tynkarskie i murarskie, mur czy jastrychy cementowe. Dzięki wysokiej zdolność penetracji, Sopro GP 263 nakładany w postaci nierozcieńczonej, poprawi przyczepność kontaktową do podłoża uszczelnień i zapraw klejowych, także na podłogach ogrzewanych. Należy pamiętać, by nałożyć tylko taką ilość materiału, która zostanie wchłonięta przez podłoże, a na powierzchni nie utworzą się kałuże. Preparat może być stosowany także na ścianach i nanosi się go na za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub ławkowca. W tym przypadku produkt należy rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:3. Niebieska barwa GP 263 chroni przed prześwitami preparatu niezależnie od rodzaju powłoki malarskiej. Grunt jest szybkoschnący - w temperaturze 23°C wysycha już po 10 minutach.

Niezaprzeczalną zaletą GP 263 jest także posiadany certyfikat Emicode, wydany prze Instytut Badawczy TFI, potwierdzający, że produkt nie wydziela toksycznych związków do otoczenia, a tym samym jest wyjątkowo bezpieczny dla środowiska i jego użytkowników.

Tak zabezpieczone i zagruntowane podłoże pozwala na przejście do kolejnych etapów prac budowlanych. Pierwszy krok w stronę mety za nami!

Producent: Sopro

Opakowanie: Pojemnik 1 kg lub Kanister 5 kg

Zużycie: ok. 100 g/m² w zależności od chłonności podłoża