Kancelaria KPRF Law Office została partnerem merytorycznym zaplanowanego na koniec października Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. W trakcie konferencji prawnicy kancelarii wezmą udział w przygotowanych panelach dyskusyjnych z udziałem uznanych ekspertów i praktyków biznesu.

Kancelaria KPRF Law Office została partnerem merytorycznym zaplanowanego na koniec października Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. W trakcie konferencji prawnicy kancelarii wezmą udział w przygotowanych panelach dyskusyjnych z udziałem uznanych ekspertów i praktyków biznesu.

Mec. Piotr Kolanowski zabierze głos w dyskusji na temat  funkcjonowania przedsiębiorstw typu start-up, prawnych aspektów przekuwania innowacji na sukces oraz praktycznego zarządzania inwestycjami venture capital i private equity.

Drugie z zaplanowanych wystąpień KPRF Law Office dotyczyć będzie tworzenia i negocjowania umów sponsoringu i prawnej strony marketingu sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dóbr osobistych i wizerunku. W panelu „Biznes w sporcie” z ramienia KPRF Law Office weźmie udział mec. Rafał Fabisiak. W dyskusji uczestniczyć będą również znani sportowcy, m.in. Mateusz Kusznierewicz i Robert Korzeniowski.

IV Polski Kongres Przedsiębiorczości  2016 odbędzie się w Lublinie w dniach 27 - 28 października. Jego motywem przewodnim jest budowania synergii nauki z biznesem i samorządem i nadanie innowacyjnego wymiaru polskiej gospodarce. Tegoroczny Kongres zgromadzi ponad 1000 uczestników, a w 20 sesjach tematycznych weźmie udział kilkudziesięciu prelegentów i panelistów.

 Jak podkreślają organizatorzy, najważniejszym celem wydarzenia jest stworzenie forum wymiany myśli i poglądów dla polskich przedsiębiorców, naukowców i polityków. Podczas Kongresu dyskutowane będą najważniejsze tematy dotyczące polskiej gospodarki, a także kwestie związane z rozwojem ekonomicznym i społecznym.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in.: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu, Izba Gospodarcza Farmacja Polska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Związek Miast Polskich oraz Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji.