Kreatywne Warsztaty Przedsiębiorczości XLX®

xlx
Kluczowym celem Kreatywnych Warsztatów Przedsiębiorczości XLX® – w skrócie „XLX®”- jest stworzenie uczestnikom warunków do przetestowania siebie samych, siebie w roli osób wchodzących na rynek pracy jako przedsiębiorcy.


Warsztaty rozpoczynają się podjęciem przez grupę uczestników pomysłu na biznes, który mają za zadanie przeprowadzić przez 5 etapów, podczas których definiują strategię rozwoju firmy, jej organizację, finansowanie i promocję. Rozwiązywanie kolejnych zadań XLX® powoduje, iż zaczynają oni nie tylko myśleć kreatywnie, ale również analizować możliwości stworzenia własnej firmy. Przestają traktować pomysł na swój biznes (oraz samozatrudnienie) jako coś nieosiągalnego. Odkrywają swoje możliwości zaistnienia na lokalnym rynku jako przedsiębiorczy właściciele rozwijających się firm.

W trakcie Warsztatów uczestnicy konfrontują swoje myślenie o własnym biznesie z przedsiębiorcami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu własnych firm, gdyż warsztaty realizowane są na zasadzie symulacji zakładania własnej firmy i wykorzystują w formie expertów praktyczne doświadczenie długoletnich przedsiębiorców. W formie doradztwa, informowania i refleksyjnej oceny przekazują oni młodym ludziom praktyczną wiedzę o przedsiębiorczości. Transfer wiedzy dokonuje się  podczas budowania przez uczestników oferty, strategii działania i biznesplanu firmy w trakcie rund warsztatowych. W ten sposób uczestnicy korzystają z bezcennych wskazówek, jakich nie otrzymają podczas konsultacji czy doradztwa z osobami, które nigdy nie prowadziły własnej działalności i nie miały praktyki w żywym realnym biznesie.

W warsztatach bierze udział kilka, najczęściej 4 zespoły złożone z 3-4 osób. Każdy z zespołów korzystając z wytycznych prowadzącego warsztaty tworzy plan działania i rozwoju firmy wraz z kalkulacją kosztów. Każdy z 5 etapów kończy się poddawaniem pomysłów uczestników próbom, jakie płyną z rynkowych procesów (konkurencji, zdarzeniom losowym, wahaniom popytu, zmianie wyników finansowych firmy, pozyskiwaniem kapitału). Są to losowo wybrane zadania do rozwiązania. Propozycje rozwiązań, które przedstawiają potencjalni młodzi przedsiębiorcy konkurujący ze sobą o uzyskanie jak najlepszych wyników swojej firmy są oceniane przez doświadczonych przedsiębiorców przez odwołanie do ich praktyki biznesowej. Wyniki wszystkich zespołów są na bieżąco prezentowane za pomocą przygotowanego w tym celu programu. Wygrywa zespół, która ostatecznie przekona inwestorów do swojego pomysłu i otrzyma najwyższy % dofinansowania, o które się starał od grupy inwestorów.

Badania ankietowe prowadzone każdorazowo po prowadzonych przez nas Warsztatach XLX potwierdzają, iż symulacja prowadzenia firmy w tej formie jest dla ich uczestników jest pouczającym doświadczeniem i pozwala skonkretyzować nawet zupełnie nietypowe pomysły- (średnia ocen 9 pkt. w 10-stopniowej skali).
Istotnym aspektem warsztatów jest mimowolne pozyskiwanie praktycznej wiedzy nt. przedsiębiorczości, kształcenie umiejętności współdziałania w grupie i stosowanie zasad uczciwej konkurencji.  

Program kształcenia metodą XLX® z sukcesem został zastosowany w Holandii, uzyskał w tym kraju rekomendację Narodowego Ministerstwa Nauki i Edukacji.