Bakotech, wyłączny dystrybutor marki WatchGuard w Polsce, informuje o udostępnieniu nowej usługi TDR opartej na chmurze i umożliwiającej SMB oraz MSP wykrywanie zaawansowanych zagrożeń na stacjach końcowych, zestawiając je z danymi zebranymi z sieci.

Czym jest Threat Detection Response (TDR)?

Najnowsza funkcjonalność WatchGuard TDR koreluje sieć i zdarzenia bezpieczeństwa na urządzeniach końcowych przy użyciu inteligentnej technologii wykrywającej, szeregującej i umożliwiającej natychmiastowe akcje przeciwko zagrożeniom. To wszystko zapewnia zwiększoną ochronę potrzebną do zminimalizowania zaawansowanych ataków malwarowych, poprzez poszerzone zdolności wykrywania na stacjach końcowych i korelowania aktywności zagrożeń z sieci, czujników oraz kanałów inteligentnej chmury.

Najważniejsze cechy i zalety:

  • ThreatSync – oparte na chmurze, ciągłe monitorowanie WatchGuard, korelacja zdarzeń bezpieczeństwa; umożliwia wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym, inteligentna priorytetyzacja poszczególnych zagrożeń w oparciu o ogólny poziom ryzyka pozwala zmniejszyć czas na wykrywanie zagrożeń; dodatkowo zasilany danymi pochodzącymi  z baz wiedzy o zagrożeniach (Threat Intelligence) dzięki temu stanowi wygodne, skuteczne i efektywne narzędzie wspierania decyzji dotyczących reakcji na wykryte niebezpieczeństwa

  • Host Sensor – zwiększa widoczność organizacji i zarządzanie endpointami dzięki ciągłemu skanowaniu i monitorowaniu zdarzeń bezpieczeństwa na urządzeniach i ponownemu ich wysyłaniu do ThreatSync w celu analizy, punktacji i odbudowy

  • Sieciowe serwisy bezpieczeństwa UTM - kolejna warstwa ochronna bazująca na inteligentnej korelacji zdarzeń i przyznawaniu im systemu punktowania, pozwalającego na odpowiednią reakcję w zależności od znaczenia danego incydentu.  Urządzenia serii WatchGuard Firebox M,  T oraz urządzenia wirtualne – XTMv, analizują ruch poprzez ThreatSync tak jak przez resztę pakietu Total Security Suite (w skład którego wchodzą: APT Blocker, WebBlocker, Reputation Enabled Defense i sieciowy AntiVirus)

  • Moduł Host Ransomware Prevention (HRP) – TDR dostarcza ulepszoną ochronę przed wirusami typu ransomware na endpointach dzięki modułowi Host Ransomware Prevention; wraz z zaawansowaną ochroną malwarową dzięki APT Blocker, zabezpiecza pliki przed szyfrowaniem przez ransomware, przewidując ataki typu ransomware zanim zostaną wyrządzone szkody

  • Dodatkowa warstwa ochronna do istniejącego oprogramowania antywirusowego – użytkownicy lub MSSP nie muszą zastępować już wdrożonych rozwiązań antywirusowych, ponieważ TDR współpracuje z nimi, zapewniając dodatkowy poziom wykrywania zagrożeń i korelowania wydarzeń, po to aby wykrywać wszystko, co pominął antywirus
„Jako długoletni Partner WatchGuarda jesteśmy mile zaskoczeni tym, jak TDR łatwo i skutecznie integruje się z naszą ochroną sieciową, a przy tym daje ogromne możliwości korelacji zdarzeń” – powiedział Andre Bromes, SVP i CIO/CISO Goodwill New York / New Jersey (goodwillnynj.org), z organizacji, której misją jest wsparcie osób niepełnosprawnych oraz napotykających bariery w zatrudnieniu. „Skorelowane wykrywanie i automatyczne odpowiedzi, uzupełniają lukę bezpieczeństwa i umożliwiają nam natychmiastowe wykrywanie zagrożeń i zapobieganie ich rozprzestrzenianiu się w sieci. To uproszczone podejście zwiększyło naszą zdolność do identyfikowania i radzenia sobie z podejrzaną aktywnością w naszej sieci, jak również pozwoliło nam zaoszczędzić tak cenne zasoby jak czas i dodatkową siłą roboczą.”

TDR dla MSP i VAR-ów

TDR umożliwia tym dwóm grupom zwiększenie wartości oferowanych produktów i usług, dzięki możliwości wykrywania, korelowania i odpowiedzi wysyłanej z sieci do stacji końcowych, ułatwia również zarządzanie niezliczoną ilością subskrybentów, za pomocą pojedynczego  kompleksowego rozwiązania bezpieczeństwa.

TDR dostępny jest dla urządzeń z serii Firebox T, Firebox M i XTMv.

O BAKOTECH

Bakotech Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jest częścią międzynarodowej grupy dystrybucyjnej Bakotech®. Jako specjalizowany dystrybutor rozwiązań IT w zakresie bezpieczeństwa, sieci i infrastruktury IT, spółka koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości produktów i usług w centralnej i wschodniej Europie, w szczególności w: Polsce, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Chorwacji i na Węgrzech, a także w krajach nadbałtyckich. Firma zajmuje się sprzedażą w kanale partnerskim, poprzez rozbudowaną sieć partnerów. Bakotech posiada w swoim portfolio innowacyjne produkty, które odniosły sukces międzynarodowy, a dzięki dystrybutorowi wchodzą nie tylko na rynek polski, ale również krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Od stycznia 2015 roku Bakotech Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowanym dystrybutorem rozwiązań WatchGuard w Polsce.

Przeczytaj więcej o rozwiązaniach WatchGuard:

bakotech.pl/vendor/watchguard/